ORIENTAZIO EGITASMOAK

1. Orientazio printzipioak

Orientazioa, bere edozein funtzio eta funtsezko edukietan, ikasketa prozesuari lotuta joan behar du. Zentzu honetan planteatzen den orientazio eredua ondorengo alde hauetan oinarritzen da: aholkularitza, talde-lana, elkarren arteko hausnarketa, elkarren arteko erabakiak eta kontsentsuen bidezko erabakiak.


Hauek dira lehenetsi behar ditugun printzipioak, HSAOL markoaren arabera:
 
- Lan prebentiboa lehenetsi behar dugu, eta ez terapeutikoa.

- Lan kolektiboa lan indibidualizatuaren gainetik, nahiz eta azken hau ez baztertu.

- Bitartekari interbentzioa eta ez zuzena; azken hauek, batzuetan ezinbestekoak izan arren.

- Jarraia eta ez puntuala.

- Programaren bidez eta ez loturarik gabeko ekintza solteak bultzatuz.

 
2.  Lan esparruak

- Irakaskuntza-Ikaskuntza. Aniztasunaren trataera.

- Tutoretza esparrua.

- Orientazio Plana

- Osasunaren sustapena eta heziketa. Zehar lerroak.