SARE HEZKUNTZA

 

Sare Hezkuntza Gelan proiektua garatzen den bigarren urtean gaude. Ikasturte honetan helburu nagusiak izango dira aurreko ikasturtean hasitako unitate didaktiko digitalak sendotu eta hobetzea, unitate berriak garatzea eta sortutako materialak argitaratzea.

Aurreko ikasturtean egindako prestakuntza-jarduera orokorren ondoren, aurten lehentasuna emango diogu eduki digitalak garatzeko behar diren berariazko beharrei laguntza puntualak emateari.

Trantsizio digital azeleratuko une baten aurrean gaude. Ekipo informatikorik, ekipo zaharkiturik edo konektibitate eskasa izateagatik zeuden oztopo teknikoak desagertzen ari dira. Ikastetxe osoan konektibitatea hobetzeko inbertsioek, aurreko ikasturtean ekipo informatikoetan egindako errefortzuek eta ikasle guztientzako ekipo-horniduraren aurreikuspenek ekarri dute orain trantsizio digitala lortzea errazagoa izango den erronka izatea.

Hala ere, nahiz eta oztopo teknikoak desagertzen ari diren eta trantsizioa bizkortu daitekeen, kontuan hartu behar da beharrezko aldaketa metodologikoak eta formatu digitaleko edukien sorkuntza ez direla berehalakoak, eta denbora beharko dutela. Gero eta hobea den irakasleen prestakuntza alde batera utzita, ikasleek eta haien familiek errutina berriak eta eskolako materialak kudeatzeko modu berriak hartu beharko dituzte, bai eta ikasteko denbora, tokia eta modua ere.

Trantsizio hori gertatzen ari den ikasturte bati egin behar diogu aurre, eta, ikasturte honetan, prozesu horretan parte hartzen duten pertsona guztiek (irakasleek, ikasleek eta familiek) ikasi eta hobetu egin behar dugu.